Дигиталният печат на знамена е подходящ за изобразяване на многоцветни фирмени лога,

       снимки, дизайнерски проекти, при които има преливки на цветовете. Използват се сублимационни мастила,

  които попиват равномерно от двете страни на плата. С тази технология може да се отпечата всяка графика, рисунка,

                                                                 карикатура или фирмен знак.

Националното знаме на Република България, знамето на Европейския Съюз, както и фирмени знамена можете да поръчате,

                                                            чрез онлайн-магазина за знамена:

                                                                       

-- Дигитален печат --