Технологията на везане и ушиване на знамената се използва за изобразяване на лога, съставени от един

                                                    или от няколко цвята, без преливки.

                                         Подходяща е за всички векторни изображения.

              Върху парче знаменен плат (напр. бяло) се пришива „огледално” самото лого.

      Платове са предварително обагрени във всички основни и повечето допълнителни цветове,

                                             изключителна наситеност на цветовете.


      Националното знаме на Република България, знамето на Европейския Съюз, както и фирмени знамена,

                                          можете да поръчате, чрез онлайн-магазина за знамена:

                                                                   

-- Везани знамена --